Moje codzienne zmagania z chorob±. Zbieramy ¶rodki na leczenie Karolka, by miał szanse chodzić. A do tego potrzebne pieni±dze na Turnus Rehabilitacyjny. Koszt jest dyzy bo wynosi ponad 4 tysi±ce złotych. Do tego dochodz± inne wydatki, typu sprzęt rehabilitacyjny.
Kategorie: Wszystkie | walka | walka z chorob±.
RSS

walka z chorob±.

poniedziałek, 16 lipca 2012

Karolek urodził się w Jarocinie 17 marca 2010 roku. Przez 7 miesięcy rozwijał się prawidłowo, dwa razy miał ciężkie zapalenie płuc i ostre zapalenie oskrzeli. Gdy miał 10 miesięcy usłyszeli¶my od neurologa dziecięcego - Dziecięce Porażenie Mózgowe. Obecna diagnoza - niedowład kończyn dolnych, zespół napięcia mię¶niowego ze spastyczno¶ci± czterokończynow±, hemiplegię, bezdechy ciężkie i epilepsja. Karolek jest bardzo pogodnym chłopcem. Siedzi chwiejnie, raczkuje, nie chodzi i bardzo mało mówi. Każdy jego u¶miech dodaje sił do dalszej walki. Karolek potrzebuje stałej opieki neurologicznej i logopedycznej oraz potrzebuje monitor oddechu - SNUZA. Ma bardzo ciężkie bezdechy. Ostatnio s± bardzo częste a nawet w nocy się pojawiły. Mamy ogromn± nadzieje i wiarę, że dzięki intensywnej rehabilitacji, pewnego dnia wstanie i pójdzie na własnych nóżkach.